ΟΧΕ

Θεολογικὴ Πραγματεία

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ (Θεολογικὴ Πραγματεία)

Οἱ Ὀρθόδοξες Χριστιανικὲς Ἑνώσεις μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καλωσορίζουν τὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τοῦ νέου Βιβλίου τοῦ Μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Φοιτητῶν καὶ Ἐπιστημόνων, Μέλους τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Νέων καὶ Μέλους τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν κ. Μιλτιάδη Δ. Πάλλη, τ. Γυμνασιάρχη καὶ τ. Δικηγόρου, μὲ τίτλο: «Μαγεία, ἡ λατρεία τοῦ διαβόλου» (Θεολογικὴ Πραγματεία) ὡς ἐλάχιστη συμβολὴ στὸν χῶρο τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης.

Τοῦ εὐχόμαστε καλοτάξιδο τὸ νέο του Βιβλίο καὶ νὰ εἶναι πολύκαρπο τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ συγγραφικό του ἔργο.

Ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Ο.Χ.Ε.Κ.